हाम्रो बारेमा

प्रकाशक : क्षेप्यास्त्र प्रकाशन केन्द्र

सम्पादक : राजेन्द्रप्रसाद चिमौरिया

ठेगाना : थापागाउ, काठमाडौं

सम्पर्क नं : ९८४१-४०३८५१

इमेल : chhepyastra@gmail.com